KONKURS W GIMNAZJUM NR 1

im. JANA KOCHANOWSKIEGO w WIELKICH OCZACH

 

TRZECIA EDYCJA KONKURSU ROZSTRZYGNIĘTA !!!

Powrót

14 czerwca 2004

 

„Wielkie Oczy w wielkiej Europie” – 12 prac

„Jak zachować lokalne tradycje w wielonarodowej Europie” – 2 prace

                                                                                                                                               

 

Nastąpiło rozstrzygnięcie dorocznego konkursu literackiego w wielkoockim Gimnazjum, odbywającego się dla upamiętnienia rocznicy wygnania przez Niemców (10 czerwca 1942) wielkoockich Żydów do gett w Krakowcu i Jaworowie, gdzie zostali zgładzeni 10 miesięcy później. W tym roku, ze względu na przypadające 10 czerwca święto, rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zostało przeniesione na 14 czerwca. Warto podkreślić, że z roku na rok rośnie liczba uczestników konkursu. W jego pierwszej edycji (2002) wzięło udział 5 uczestników, w drugiej (2003) ich liczba wzrosła do 11, a w tym roku aż 14 uczniów i uczennic ubiegało się o nagrody Fundacji „Wielkie Oczy”.

 

Zwycięzcami konkursu zostali:


 

I miejsce

Gabriela Hołobud

300 złotych


 

II miejsce

Agnieszka Fil

200 złotych


 

III miejsce

Bartosz Knap

100 złotych

Kamila Kamińska

100 złotych

Paweł Kaciuba

100 złotych

 

Pozostali uczestnicy konkursu: (w kolejności alfabetycznej):

 

Monika Błaszkiewicz

Anna Fedyk

Mariola Fedyk

Karolina Gryniewicz

Klaudia Kokocka

Katarzyna Lechocińska

Magdalena Nienajadło

Andrzej Węgierak

NN (praca niepodpisana)

 

Niezależnie od nagród pieniężnych dla zwycięzców, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i książkę „Wielkie Oczy”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.

Specjalne podziękowania należą się pani Jadwidze Pałczyńskiej, dyrektorce Gimnazjum, oraz nauczycielom szkoły, w tym szczególnie pani Elżbiecie Nienajadło, za ich wysiłek w zorganizowaniu konkursu oraz za podjęcie się trudu wybrania najlepszych prac. W tym trudnym dziele miał także swój udział niestrudzony Bogdan Lisze.

 

W imieniu Fundacji „Wielkie Oczy”:

 

Murray Stadtmauer (USA)

Steve Landau (USA)

Krzysztof Dawid Majus (Izrael)

Powrót